Важно за новоприетите ученици в осми клас!!!

Spread the love

ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Записването на приетите ученици се извършва в ГРЕ „Г.С.Раковски“

във френски център – партерен етаж

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА ПРИЕТИТЕ СЛЕД VII КЛАС УЧЕНИЦИ:

  1. Удостоверение за завършен VII клас – оригинал;
  2. Характериктика на ученика, издадена от училището, в което се е обучавал ;
  3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което се е обучавал ученика;
  4. Лична здравна профилактична карта /не абмулаторна/ – от училището, в което се е обучавал ученика;
  5. Ксерокопие на имунизационния статус на ученика;
  6. Служебна бележка с оценките от изпитите /може и ксерокопие/;
  7. Заявление за записване /бланка на гимназията/;
  8. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/.

ЗАПИСВАНЕ :

I ЕТАП :    26 юни30 юни 2015 г. /от 8.00 до 18.00 ч./

Събота и неделя – 27 и 28 юни /от 9.00 до 17.00ч./

II ЕТАП :    6-8 юли 2015 г. /от 8.00 до 18.00 ч./

III ЕТАП :   17 – 20 юли 2015 г.  /от 9.00 до 16.00 ч./

При наличие на свободни места след III етап в гимназията се подават следните документи:
1. Заявление по образец на ГРЕ
2. Удостоверение за завършен VII клас – оригинал
3. Служебна бележка с резултати от положените изпити

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА след трето класиране: до 21 юли 2015 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ22, 23, 24, 27 юли 2015 г.

/от 9.00 до 16.00 ч./ в канцеларията на ГРЕ „Г.С.Раковски“

КЛАСИРАНЕ и ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 28 юли 2015 г. – 15ч.

ЗАПИСВАНЕ : 29 и 30 юли 2015 г. – 9.00 до 16.00ч.