Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“

Spread the love

През учебната 2014/2015 година Гимназията за романски езици „Г. С. Раковски“ бе избрана за пилотно училище по Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие Отворени съдилища и прокуратури“. Със състезанието Окръжен съд Бургас и Окръжна прокуратура Бургас завърши изпълнението на програмата. На 2 юни 2015 г. ученици от десетите класове демонстрираха познания за статута и функционирането на съдебната власт във викторина, проведена в Съдебна палата Бургас. Викторината се проведе между отборите на седемте паралелки на 10-и клас. Всеки отбор отговори на три въпроса за съдебната DSC032041власт. Те бяха предварително подготвени от съдии и прокурори, които през годината са изнасяли лекции на учениците. Получените отговори бяха оценени от жури в състав граждански и наказателен съдии от Окръжен съд Бургас, прокурор от Окръжна прокуратура Бургас и следовател от Следствения отдел при нея. Първа награда – купа, спечели отборът на 10 „Д“, а на второ място се класираха представителите на 10 „А“ клас, а трето място зае отбора на 10 „Ж“ клас.

Госпожа Радостина Георгиева – Директор на гимназията, благодари на участниците в състезанието и сподели своето задоволство от реализацията на програмата и доброто взаимодействие между институциите.

Изпълнението на програма „Отворени съдилища и прокуратури“ започна през месец октомври 2014 г. В рамките на учебната година със съдействието на госпожа Катя Иванова- преподавател по Етика и право, съдии, прокурори и следователи изнесоха лекции по седем теми, предложени от Висшия съдебен съвет и съобразени с образователния цикъл и обучението по предмета „Етика и право“ в 10 клас. Целта на програмата бе да обогати познанията на младите хора и да се повиши тяхната правна грамотност и култура. На днешната заключителна среща те показаха придобитите знания и добри умения да се ориентират в правната материя.

KОЛАЖ 1

 Колаж2