Важно за зрелостниците!!!

Spread the love

От 10.06.2015 г. до 12.06.2015 г. включително всеки зрелостник може да се запознае с изпитната си работа, в хранилището по биология на ГРЕ „Г.С.Раковски”, на II ет., след подадено писмено заявление до председателя на училищната зрелостна комисия.

График
за запознаване с писмените работи от зрелостниците:

Сряда – 10.06.2015 г. – от 15,30 до 17,30 ч.
Четвъртък – 11.06.2015 г. – от 14 до 17 ч.
Петък– 12.06.2015 г. – от 14 до 17 ч.