Изпити DELF, DALF и DELF juniors в ГРЕ „Г.С.Раковски“

Spread the love

Имате възможност да се запишете на изпитите DELF и DALF, и DELF juniors В ГРЕ „Г.С.Раковски“ – Бургас. Можете да го направите от 02.06.2015 до 22.06.2015 г.

За повече информация вижте секцията DELF или кликнете директно на http://gre-rakovski.com/delf/