ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА

Всички ученици подали заявления за изпитите за промяна на оценката могат да видят графика тук.