Регистрация за сертификатни изпити по английски език Пиърсън

Напомняме на желаещите да се явят на сертификатен изпит по английски език, че регистрацията за изпитната сесия през месец юни приключва на 7 май 2015.

 Датите на провеждане са:

 Писмен изпит – 13 юни 2015

Устен изпит – 30 май – 13 юни 2015

Регистрацията се провежда в кабинета на помощник-директорите на втори етаж от г-жа Ст. Петкова. Попълва се формуляр за записване и се заплаща таксата за съответното ниво. Регистрацията може да бъде направена и от родител. Необходим е и документ за самоличност на кандидата.

Всички участници в Регионалния кръг на състезанието, получили резултат над 50 точки, и персонално писмо, което им дава право да ползват 20% отстъпка от цената на изпитите Пиърсън за сесията през м. юни 2015 г., могат да се регистрират като следват инструкциите от писмото.