Регистрация за сертификатни изпити по английски език Пиърсън

Spread the love

Напомняме на желаещите да се явят на сертификатен изпит по английски език, че регистрацията за изпитната сесия през месец юни приключва на 7 май 2015.

 Датите на провеждане са:

 Писмен изпит – 13 юни 2015

Устен изпит – 30 май – 13 юни 2015

Регистрацията се провежда в кабинета на помощник-директорите на втори етаж от г-жа Ст. Петкова. Попълва се формуляр за записване и се заплаща таксата за съответното ниво. Регистрацията може да бъде направена и от родител. Необходим е и документ за самоличност на кандидата.

Всички участници в Регионалния кръг на състезанието, получили резултат над 50 точки, и персонално писмо, което им дава право да ползват 20% отстъпка от цената на изпитите Пиърсън за сесията през м. юни 2015 г., могат да се регистрират като следват инструкциите от писмото.