Ученици, които се представиха отлично на олимпиадите

Spread the love

Поздравяваме всички ученици, които се представиха отлично на олимпиадите по френски, испански и италиански език и се класираха за националния кръг.

Нашата гордост:    

 Френски език

Анита Ташева – 8 а клас

Селин Кадирова – 8 в клас

Исмигюл Халилова – 9 в клас

Веселина Василева – 10 в клас

Никола Овалов – 10 б клас

Мирела Белчева – 11 в клас

Ангел Дамянов – 11 а клас  

Испански език

Натали Георгиева – 8 г клас

Йоанна Трайкова – 9 г клас

Катерина Кирова – 9 г клас

Димана Петкова – 10 д клас

Георги Георгиев – 10 д клас

Валентин Праматаров – 11 е клас

Йордан Проданов – 11 д клас

Тереза Кенова – 12 д клас

Магдалена Стоянова – 12 д клас              

Италиански език:

Антоана Ангелова Апостолова – 8 ж клас       

Габриел Данаилов Иванов – 8 ж клас       

Анелия Димитрова Япаджиева – 8 ж клас       

Радина Деянова Влаева – 9 ж клас       

Виолета Христова Атанасова – 9 ж клас        

Вяра Костова Димитрова – 10 ж клас

Пожелаваме  им  много здраве,  устременост и дръзновение ! Нека успехите им да се множат и да са повод за гордост!

От ръководството