Регистрация за сертификатните изпити по английски език Пиърсън Тест – юни 2015 г.

Spread the love

Вече можете да се регистрирате за изпит по английски език за сесията през месец юни 2015 г.

Краен срок за регистрация Писмен изпит Устен изпит
7 май 2015 г. 13 юни 2015 г. 30 май – 13 юни 2015 г.

Цени на изпитите Pearson Test of English General за международно признат сертификат с безсрочна валидност:

Ниво Цена Цена с отстъпка 20%
Level 1 (A2) 190,00 лв 152,00 лв
Level 2 (B1) 208,00 лв 166,40 лв
Level 3 (B2) 288,00 лв 230,40 лв
Level 4 (C1) 309,00 лв 247,20 лв

Цената с отстъпка 20% е валидна само за участниците в състезанието Лонгман, които са получили резултат над 50 точки. Всеки от тях има персонално писмо с указания за регистрация.

Всички останали кандидати могат да се регистрират в помощник-дирекцията на втория етаж при г-жа С. Петкова.

За допълнителна информация: тел. 088 466 2016, pte@longman-bulgaria.com