Регистрация за сертификатните изпити по английски език Пиърсън Тест – юни 2015 г.

Вече можете да се регистрирате за изпит по английски език за сесията през месец юни 2015 г.

Краен срок за регистрация Писмен изпит Устен изпит
7 май 2015 г. 13 юни 2015 г. 30 май – 13 юни 2015 г.

Цени на изпитите Pearson Test of English General за международно признат сертификат с безсрочна валидност:

Ниво Цена Цена с отстъпка 20%
Level 1 (A2) 190,00 лв 152,00 лв
Level 2 (B1) 208,00 лв 166,40 лв
Level 3 (B2) 288,00 лв 230,40 лв
Level 4 (C1) 309,00 лв 247,20 лв

Цената с отстъпка 20% е валидна само за участниците в състезанието Лонгман, които са получили резултат над 50 точки. Всеки от тях има персонално писмо с указания за регистрация.

Всички останали кандидати могат да се регистрират в помощник-дирекцията на втория етаж при г-жа С. Петкова.

За допълнителна информация: тел. 088 466 2016, pte@longman-bulgaria.com