Национален кръг на състезанието по английски език Лонгман

Spread the love

На вниманието на всички участници в националния кръг на състезанието:

Напомняме, че състезанието Лонгман ще се проведе в събота, 28 март 2015 г., в сградата на ГРЕ „Г. С. Раковски” от 10:00 часа. За целта всички участници да се явят в сградата на гимназията не по-късно от 9:40 часа, като носят документ за самоличност (лична карта, ученическа карта или бележник), както и син химикал. Закъснели участници няма да бъдат допуснати до състезанието.

Списъци с разпределението по стаи ще има на партера, както и на уебсайта на фимназията: www.gre-rakowski.com

От организаторите