С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Spread the love

Уважаеми колеги,
Скъпи ученици,
През м.февруари в нашето училище на посещение бе г-н Посланика на Португалия г-н Луиш Фераш.
Той предложи сътрудничество, чрез изучаване на португалски език в нашата гимназия. Формата, под която ще се изучава, ще бъде предложена от Ръководството и обсъдена на Педагогически съвет.
Моля, всички ученици, които имат интерес към изучаване на португалски език, да се запознаят с възможностите за това.
Класните ръководители на 10 и 11 клас да направят списъци с имената на желаещите и да ги предадат на г-жа Георгиева или г-жа Абрашева.

Р. Георгиева
Директор