Клуб Толерантност

Spread the love

На 22. 01. 2015 г. клуб „Толерантност“ към ГРЕ проведе своето поредно занятие съвместно с представители, работещи по проект на фондация С.Е.Г.А., Младежки действия за граждански права, чрез познание срещу нетолерантността. Целите на проекта са да се създаде устойчив механизъм сред младите хора за популяризиране и защита на човешките права и насърчаване на междуетническата толерантност и диалог.
Воден от г-жа Галина Липчева, педагогически съветник в ОУ „Найден Геров” и г-жа Веселка Йорданова, арт терапевт, тренингът започна с игри за разчупване на леда между участниците и създаване на усещане за спокойствие и доверие. Като въведение в темата бяха направени кратки упражнения за групова динамика и стимулиране активността на участниците в предстоящите задачи. Учениците работиха върху проблема „Богатството да си различен”. Участниците представиха чрез постери своето отношение към проблема Те изобразиха света, в който биха искали да живеят. Последвалата дискусия даде възможност на учениците да изявят различни позиции по темата. Участниците на клуба получиха папки и материали показващи дейностите по проекта.
Проявата бе документирана и ще бъде включена в информационен клип, популяризиращ работата по проекта. Срещата завърши с представяне дейността на психотерапевтично арт ателие „Различното място” /www.razlichnotomyasto.com / от г-жа Елена Дросева – психолог консултант. Пространство , където желаещите могат да експериментират, да развият потенциала и ресурсите си . Беше представен и Центъра за кариерно ориентиране от г-жа Росица Димова- ръководител на ЦКО.