Записване за DELF!!!

Spread the love

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското   Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по  френски език на чуждестранни кандидати.
DELF и DALF се състоят   от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според   Европейската езикова рамка.
За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома  DELF B2, или диплома DALF C1.
Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно  независими, така че кандидатът може да се запише направо за    изпита по свой избор, в зависимост от нивото си.
На всяко ниво се оценяват четири типа умения:
*слушане с     разбиране
* четене с разбиране
* устно изразяване
* писмено     изразяване.
Изпитните сесии са два пъти годишно – през февруари    и през юни или юли.
Съществуват няколко варианта на DELF :
– DELF PRIM (DELF Prim A1-1, A1 и A2): за деца на възраст от 8    до 12 год.
– DELF JUNIORS/SCOLAIRE (DELF Juniors/scolaire A1, A2, B1 и B2): 
   за ученици на възраст от 12 до 18 год.

– DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни (над 18  год.)
Изпитите DELF Prim и DELF Juniors/scolaire не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на   възрастта на кандидатите.
&nbsp
За повече информация: DELF и DALF,
Международен Център за   ПедагогическиНауки (CIEP)
http://www.ciep.fr/

или на страницата DELF.