Високо отличие!

Spread the love

Гимназия за романски езици „ Г.С.Раковски ” удостоена с високо отличие

logoСъс специален Декрет на Министерство на Външните работи и международното развитие на Република Франция на училището бе присъден сертификат « LABEL FRANCE EDUCATION ». Този документ е признание за качеството на обучение в нашата гимназия , както и за приноса й при преподаване на френски език в чужбина.

Подписан от господин Лоран Фабиюс – бивш министър-председател на Франция – документът бе връчен лично на госпожа Радостина Георгиева – директор на ГРЕ „ Г.С.Раковски ” – на тържествена церемония в Париж.

Специални поздравления получи госпожа Георгиева и от сенатор Луи Дюверноа, по време на официалната среща, състояла се в тържествената зала на Сената на Република Франция.

Успоредно с това, госпожа Радостина Георгиева и госпожа Малина Петрова – учител по география – участваха в Семинар за преподаване на френски и неезикови дисциплини на френски език, организиран от Международния център за педагогически науки в Париж. Там те представиха специфичния опит на ГРЕ „ Г.С.Раковски ” в преподаването на неезикови дисциплини на френски език. Този форум бе повод да се обменят креативни идеи, иновативни методи на преподаване и да се популяризира името на нашето учебно заведение.

IMG_0734 (1) IMG_0738 (1) IMG_0739 (1)