Клуб Толерантност

Spread the love

klub tolerantnost КЛУБ „Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т”

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
Не издигай стени!
Търпение, доброжелателност, разбиране.
Не бъди безразличен!
Обичай!
Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
Това е да бъдеш ЧОВЕК!page

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

     За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

   Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел.

     Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
И ако досега не сме се замисляли над тези въпроси, може да го правим заедно в най-новия клуб на Гимназия за романски езици     „ Георги Стойков Раковски” – Бургас – клуб  „ТОЛЕРАНТНОСТ”.

Здравейте, днес 18 ноември 2014 г. имаме удововолствието да Ви приветстваме на първата СРЕЩА на клуба.

В него се включиха момичета и момчета от ІХ, Х и ХІ клас. Ръководители са преподавателите по философските дисциплини Дора Петкова и Катя Иванова. Неговото име както вече знаете е „Толерантност”. Тук ще обсъждаме наболели проблеми от съвременния живот като корупция, насилие, конфликти, ще се срещаме с представители на НПО и каквото друго Ви е интересно. Клуб „ТОЛЕРАНТНОСТ” е отворен за всички, които се вълнуват от проблемите на всекидневието, които имат мнение по въпросите и желаят да са действието и промяната днес. Срещите на клуба ще са веднъж месечно като предварително ще бъдете запознати с проблема, който ще се дискутира.

Първата ни среща разбира се посвещава на толерантността. Преди два дни на 16.11, отбелязахме световният ден на толерантността. Денят се отбелязва за първи път през 1996 г., а идеята за него възниква в следствие на организираната от ООН година на толерантността.Толерантността се основава на знанието. Непознатото плаши и като защитна реакция често се държим враждебно към него. Затова, за да приемеш някого, първо трябва да го познаваш. В процеса на опознаване често откриваме, че много от предразсъдъците и стереотипите, които сме си били изградили, просто не са верни. Разбираме, че въпреки привидните различия, дълбоката същност на хората не се различава много. Чрез дискусия и забавни игри достигнахме до извода, че различието е разнообразие, красота, креативност, че то е нещо хубаво и не трябва да ни разделя.

Темата на следващото занятие е свързана с един от наболелите проблеми на съвремието ни – корупцията.

НА ДОБЪР ПЪТ В НАШЕТО БЛАГОРОДНО ДЕЛО!