LONGMAN COMPETITION / Второ национално състезание на английски език

  1. Регламент.
  2. Правила за провеждане на вътрешноучилищния кръг.
  3. Препоръчителни материали за подготовка.

Записванията се извършват при учителите по английски език до 20.11.2014г.. Таксата за участие е 9.00 лв. Самото състезание ще се проведе на 24.01.2015г.