На вниманието на записаните в 8-ми клас ученици

Spread the love

1. Списъци на учениците от 8-ми клас по класове:

8 а – френски език   8 б – френски език   8 в – френски език

8 г – испански език   8 д – испански език   8 е – испански език   

8 ж – италиански език

Със заповед на директора от 02.09.2014 са определени следните класни ръководители:

8 а – Кичка Чиликова, преп. по БЕЛ

8 б – Теодора Запрянова, преп. по френски език

8 в – Пепа Якимова, преп. по френски език

8 г – Милена Вълчева, преп. по испански език

8 д – Десислава Бинкова, преп. по испански език

8 е – Милена  Мутафчиева, преп. по испански език

8 ж – Денка Славова, преп. по математика

Определени са следните класни стаи:

8 а – 312 ст., 8 б – 310 ст., 8 в – 308 ст., 8 г – 306 ст., 8 д – 304 ст., 8 е – 302 ст., 8 ж – 301 ст.

 

2. Родителските срещи ще се проведат на 10.09.2014 /сряда/ по следния график:

8 а, 8 б, 8 в, с усилено изучаване на френски език – 17.45 в залата за тържества на партерния етаж.

8 г, 8 д, 8 е, с усилено изучаване на испански език – 18.30 в залата за тържества на партерния етаж

8 ж клас, с усилено изучаване на италиански език – 18.30 в ст. 202 – италиански център

3. Списъци с учебниците по общообразователните дисциплини са публикувани в сайта на училището.

4. Относно учебниците по първи чужд език и по английски информация ще бъде предоставена на родителската среща.

5. На тел. 056 81 16 31, 056 81 01 12, както и на електронен адрес gre_rakovski_bs@abv.bg можете да получите всякаква допълнителна информация относно началото на учебната година за 8-ми клас.