Записване в 8-ми клас

Spread the love

ЗАПИСВАНЕ в VIII клас в ГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ“ – гр.БУРГАС

във ФРЕНСКИ ЦЕНТЪР – ПАРТЕР:

                     I ЕТАП :    27 юни – 1 юли 2014г. включително /от 8.00 до 18.00 ч./

                           II ЕТАП :    79юли 2014г. включително /от 8.00 до 18.00 ч.

                         III ЕТАП :   18– 21 юли 2014г. включително  /от 8.30 до16.30 ч./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС В ГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ“

  1. Удостоверение за завършен VII клас – оригинал;
  2. Характериктика на ученика, издадена от училището, където е завършен VII клас;
  3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученика;
  4. Служебна бележка с оценките от изпитите – оригинал или копие;
  5. Заявление за записване в осми клас /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  6. Декларация от родител – /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  7. Заявление за изучаване на английски език – 4 часа седмично в осми клас –/ бланка на гимназията – получава се от комисията/.
  8. Лична здравна профилактична карта /не абмулаторна/ – от училището, в което се е обучавал ученика;
  9. Копие на имунизационния статус на ученика.