Регистрация за изпитите PTE за месец юни 2014 г.

Spread the love

Желаещите да се регистрират за изпит за получаване на световно-признат сертификат по английски език  през месец юни 2014 г. , могат да се регистрират до 28 април 2014 г., като попълнят формуляр и заплатят такса за явяване. Регистрацията се извършва от г-жа Петкова в помощник дирекцията на втори етаж до 17 април 2014, както и на 28 и 29 април 2014.

юни 2014

Краен срок за регистрация

28 април

Период за провеждане на устен изпит

24 май – 07 юни

Дата за провеждане на писмен изпит

7  юни

Цени на изпитите PTE General и Young Learners за 2014 година

Written + Oral examination Цена в лв.
Level A1 153.00
Level 1 181.00
Level 2 197.00
Level 3 274.00
Level 4 294.00
Level 5 316.00

Регистрационният формуляр, както и  допълнителна информация за изпитите и местоположението на изпитните центрове можете да намерите на адреса на нашия сайт: www.gre-rakovski.com, както и на: www.bgexamboard.com