Регистрация за изпитите IELTS

Spread the love

Напомняме на всички ученици, че ГРЕ участва в партньорска програма с Британски съвет и е носител на Бронзов статут за 2014 г.
Всички кандидати от гимназията, които са се регистрирали за 10 май 2014 г. в гр. Бургас, т.е. които са попълнили формуляр онлайн и са платили такса за изпита, трябва да предадат на учителя си по английски език следните данни:

  • Трите имена на латиница, както са изписани в официалния им документ за самоличност
  • Дата на раждане
  • Електронна поща (E-mail address)
  • Вид на изпита (General/ Academic)

за да се потвърдят данните им от страна на гимназията, след което да се изпратят в Британски съвет. Помощ при регистрация, както и насоки за изпита, можете да получите и при г-жа Елена Маркова и Нина Патерсън в часовете за консултация. Графикът е качен на училищния уебсайт.
Вземете си и брошури от 103 стая.

Повече информация ще намерите тук.