ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В ГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ”

Spread the love

За първа година група ентусиазирани ученици и учители се включиха в инициативата на фондация „Човек Плюс“ за провеждане на ден срещу тормоза в училище като се облякоха в розово или носеха розови аксесуари. Въпреки студеното време, те излязоха на двора за обща снимка, като казаха „Не на тормоза”.

Във всички класове беше проведен час на класа, посветен на проблемите, свързани с насилието в различните му форми.

Учениците от Х Д клас имаха един по-различен час по етика и право. В присъствието на госпожа Дора Петкова – учител по философски дисциплини, училищния психолог К. Мишинова и помощник-директора Н. Абрашева, те работиха в малки групи по различни казуси и въпроси. Учениците показаха добри умения в разпознаването на формите на тормоза, способност за отстояване на собствена позиция и асертивно поведение.

Снимки от събитията може да видите

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=957A14C689B6293B&resid=957A14C689B6293B%21214&authkey=AIdNXudOq8tiV0U“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]