НПО – КЛОН МЛАДЕЖКИ

Spread the love

ПАРТНЬОРСТВО С НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛОН МЛАДЕЖКИ

 

На  30 януари 2014 година Председателят и Зам.- председателят на Национална пациентска организация – Клон младежки г-ца Анета Драганова и г-н Тодор Райков връчиха сертификатите за преминато обучение на петнадесет ученици – обучители на връстници от Училищен клуб за промоция на здраве, ръководен от г-жа К. Мишинова, училищен психолог в ГРЕ „Г. С. Раковски”.  Обучението беше на тема: “Сексуално и репродуктивно здраве – превенция на рисковото поведение. ХИВ и СПИН” и се проведе на 23 и 24 януари 2014 г. в Общински младежки клуб "J. J. Cool A” в сътрудничество с Отдел "Здравеопазване и превенции” на Община Бургас. Водещ на обучението беше Тодор Райков – зам.-председател на УС на НПО – Клон младежки и сертифициран обучител по здравно образование и работа с млади хора. Обучените младежи ще провеждат часове със свои връстници от VІІІ клас още през втория срок на тази учебна година. Целта на програмата е повишаване здравната култура на младите хора и изграждане на модел за здравословен начин на живот.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=957A14C689B6293B&resid=957A14C689B6293B%21135&authkey=AG2gx5Kwdn4TOfc“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]