Кандидатстване във френски университети и франкофонски факултети в България.

Spread the love

    На  06.12.2013 год. от 10.00 часа във Френския център  на ГРЕ ”Г.С.Раковски” се проведе   среща на г-жа Бисера Коларова-отговорник за Campus France към Френски Културен Институт и г-жа Стефани Дюмортие – образователно аташе към Френското посолство на тема „Кандидатстване  във френски университети и франкофонски факултети в България”.
       На срещата г-жа Коларова представи начина за кандидатстване, сроковете , необходимите документи  и подробно разясни на всички заинтересувани ученици процедурата по прием във френски висши учебни заведения,условията за живот и следване във Франция и др.
       Всички ученици , които имат въпроси към г-жа Бисера Коларова , могат да направят това чрез Френския център в гимназията  , както и да се обръщат към г-жа Радостина Георгиева –директор на ГРЕ”Г.С.Раковски” и Пепа Якимова –документалист.
 [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=C8D30A340554E40A&resid=C8D30A340554E40A%21551&authkey=AEKdNnYK8nn7W3k“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]