Конкурс за лого!

Spread the love

Save Our Water Sources

Многостранен проект по програма „Учене за цял живот”, подпрограма Коменски

ГРЕ „Г. С. Раковски” обявява конкурс за лого на проекта под надслов Save Our Water Sources, в който участваме с училища от Португалия, Норвегия, Турция, Италия и Румъния.

Логото трябва да отговаря на темата на проекта, да съдържа заглавието и да отразява държавите, които участват.

Всички ученици от гимназията могат да участват. Проектите да се предават на хартиен и/или  дигитален носител на г-жа Ася Петрова, г-жа Нина Патерсън, г-жа Елена Маркова или г-жа Искра Тенева. Краен срок: 20 ноември 2013 г.

Между 20 и 30 ноември ще бъде избран победител, чието лого ще бъде изпратено на държавата координатор, след което всички участници ще могат да гласуват за лого на проекта – едно от шестте, победили на училищно ниво.

Награда за победителя!