Ново многостранно партньорство по програма Коменски в ГРЕ

Spread the love

3Още от първия учебен ден в ГРЕ „Г. С. Раковски” стартира и новият проект за многостранно партньорство с още пет европейски държави. Координатор на проекта под надслов „Да спасим нашите водни ресурси” е португалското училище AEVA-EPA Escola Profissional, а заедно с нашата гимназия ще участват и училища от Норвегия, Турция, Италия и Румъния.

Една от основните ели на проекта е да се постави на дневен ред въпроса за отношението ни към водните ресурси на планетата, така актуален през 2013 година, обявена от Обединените нации за международна година за сътрудничество по въпросите, свързани с водата.

Работният език на партньорството е английски и ученици и учители от шестте училища ще имат възможност както да развит комуникативните си умения, така и да споделят и обменят опит и експертиза в областта на екологията, чудоезиковото обучение и информационните технологии. Това ще се осъществи не само чрез онлайн дискусии и кореспондения, но и чрез пряко участие в посещения на партниращите си гимназии в рамките на проекта.

Първата координационна среща се проведе от 16 до 20 септември 2013 г. в гр. Ларвик, Норвегия.  Директори и учители-координатори уточниха параметрите на партньорството, сроковете и отговорностите на вско училище. Освен че бяха представени градовете и училищата, на работната среща бха набелязани дългосрочните и непосредствени задачи.

След избора на работни екипи, предстои конкурс за лого на проекта и създаване на уебсайт. Следваща стъпка ще бъде проучване на ситуацията с отношението към водните ресурси във вска страна-партньор, резултатите от което ще бъдат представени на срещата в Истанбул през февруари 2014 г., където учении и учители ще споделт своите видания за ролята на водата в съответните общности и начините за спасяване на жизненоважните водни ресурси.

Началото на диалога бе поставено в Ларвик, където освен че се запознаха с прекрасното училище-домакин, участниците имаха възможност да посетят станция за преработка на езерна в питейна вода, пречиствателна станция и водноелектрическа централа. Отговорното отношение и активната граданска позиция на домакините, изключителната им загриженост към потребностите на обществото, към опазване и възобновване на природните ресурси заслужават истинско възхищение.

Срещата бе изключително плодотворна и бе поставено началото на едно истинско приятелство между шестте партниращи институции.

Нина Патерсън

/координатор на проекта/