Важно!!! Регистрация за IELTS!!!

Spread the love

До всички желаещи да се регистрират за изпитната сесия за IELTS, която ще се проведе  на 26 октомври 2013 г. в гр. Бургас

Регистрацията за изпита ще се извърши в кабинет 103 в сградата на ГРЕ на 17 и 18 септември от 15:00 до 17:00 от г-жа Елена Маркова.

Желаещите да се регистрират да носят при записването следните документи:

  1. Попълнен формуляр за регистрация(Application form) , който можете да свалите от http://www.britishcouncil.org/bulgaria-exams-ielts.htm
  2. Две паспортни снимки ( направени не по-рано от последните шест месеца)
  3. Копие на документ за самоличност (лична карта или паспорт)
  4. Документ за банков превод на таксата за изпита (345 лева). Таксата трябва да бъде преведена на Citibank, 2 Maria Luiza Blvd, Sofia, IBAN Leva – BG 24 CITI 9250 1051 0009 03. Получател: British Council (Британски съвет)