Важно за осмокласниците!

Spread the love

На вниманието на учениците от 8-ми клас и техните родителите!

1. Разпределение на учениците по класове:

Разпределението е окончателно и не подлежи на промени!

2. Родителски срещи:

фр Класове с изучаване на френски език – 8а, 8б, 8в – 12.09.2013г. от 17,45 часа  в залата за тържества

исп   Класове с изучаване на испански език – 8г, 8д, 8е – 12.09.2013г. от 18,45 часа  в залата за тържества

итал Клас с изучаване на италиански език – 8ж – 12.09.2013г. от 18,45 часа  в залата за тържества

3. След общата родителска среща с ръководството на гимназията, ще се проведат кратки информационни срещи с класните ръководители и преподавателите по английски език.

От ръководството