„Развиване и оценяване на уменията за устна комуникация на френски език“

Spread the love

„Развиване и оценяване на уменията за устна комуникация на френски език“

От 19 до 23 август 2013 г. Бургас ще бъде домакин на национално обучение организирано от Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа съвместно с Министерството на образованието и науката. Гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“ ще посрещне 27 преподаватели от начални и средни училища, както и от университети от 17 населени места в страната. Учителите ще имат възможност да получат теоретична и практическа подготовка съобразена с най-новите методи на преподаване на чужд език. Ще бъдат разработени и методи на оценяване съобразени с контекста на изучаването на френски език в България. Преподаватели са г-жа Анаида Гаспарян от Френския университет в Армения и г-н Ерве Дешан от Университета Люмиер Лион 2, Франция.

През 2013 г. се отбелязват 20 години от приемането на България за пълноправен член на Международната организация на Франкофонията по време на V-та среща на върха на о-в Мавриций по инициатива на Президента на Републиката г-н Желю Желев.

Още през 1949 г. в Ловеч отваря врати първата френска езикова гимназия. През 60-те години сътрудничеството на България със страните от Африка също става силен фактор за поддържане на Франкофонията. Днес в страната има 67 езикови гимназии  с преподаване на френски език и около 10 000 ученици.

Гимназията за романски езици „Г.С.Раовски“ е наследник на едно от най-старите училища в Бургас чиято история започва през 1888 г. През учебната 1982/1983 се откриват първите паралелки с разширено изучаване на френски език. От 1985/86 се сформират първите две паралелки с подготвителен клас по френски език. В гимназията понастоящем се обучават около 500 ученици в езиковите паралелки с френски език.

Международната организация на Франкофонията включва 57 страни-членки и 20 страни-наблюдателки.  Тя насърчава качественото преподаване по и на френски език в страните-членки, където френският език не се ползва със статута на официален език. Организацията разполага с регионални центрове в Централна и Източна Европа и в Югоизточна Азия.  

Създа­ден по насто­яване на Министер­ствата на образованието на 6 франкофонски страни в региона ФРЕЦЦИЕ (КРЕФЕКО) е открит на 26 май 2005 г. в София (България), въз основа на Спогодба подпи­сана между МОФ и Прави­телството на Република България. ФРЕЦЦИЕ (КРЕФЕКО) е образцов център за обучение на обучители, място за обмен на информация и създаване на мрежа от експерти и съветници. ФРЕЦЦИЕ допринася за подобряването на преподаването по и на френски език и за процъфтяването на Франкофонията в страните от Централна и Източна Европа.