Раздаване на дипломите за средно образование!

Spread the love

Дипломите за средно образование ще се раздават на 17.06.2013г. /понеделник/ в актовата зала при следния график:

8,30 ч. – 12д клас
9,00 ч. – 12г клас
9,30 ч. – 12ж клас
10,00 ч. – 12в клас
10,30 ч. – 12а клас
11,00 ч. – 12б клас
11,30 ч. – 12е клас

Дипломите се получават лично срещу подпис или с нотариално заверено пълномощно, което остава в регистрационната книга. Тези, който не могат да получат дипломите си в посоченото време, ще могат да направат това в удобно за тях време в ъгловата канцелария на първия етаж.