Посещение на италиански ученици в ГРЕ „Раковски“

Spread the love

foto da Burgas corretta  От 27 май до 06 юни учениците, учителите и родителите в Гимназия за романски езици "Г. С. Раковски" гр. Бургас  имаха гости от Италия. В рамките на двустранен бразователен проект "Античното наследство и европейската идентичност" 22 ученици и две преподавателки от езикова гимназия "Марко Тулио Чицероне" в гр. Формия, област Лацио бяха на работно посещение в Бургас. Те върнаха визитата на българските си приятели,ученици от ГРЕ "Г. С. Раковски", които през месец април 2012 година рекараха две седмици в Италия.

Италианските ученици се запознаха с историческот наследство на Бургаски регион, участваха дискусии и семинари, посветени на европейската идентичност на нашия народ, организираха съвместен концерт с българските си връстници,запознаха се с българската култура – опера, балет, изобразително изкуство. През тези десет дни, двадасет български семейства отвориха вратите на своите домове за италианските деца,които останаха очаровани от българското гостоприемство, от отзивчивостта на българските учители и родители, от българската кухня и усмихнатото слънце. Въпреки, че работният език на проекта е френски,през цялото време можеха да се  чуят разговори на италиански, английски, испански.  Една от целите на обединена Европа – младите хора да се срещат,да общуват, да се опознават и да намират общи интереси е изпълнена в Гимназия Раковски!