Съобщение!

Spread the love

Уведомяваме всички ученици, че театралната постановка, която бе предвидена за 18 май, ще се проведе на 22 май от 9,30 часа в залата на ДНА. Първите  учебни часове ще бъдат с нормална продължителност.

Присъствието на всички ученици е задължително !

Отсъстващите ученици без причина ще имат отсъствия.

Ръководството се извинява за наложената промяна!