Семинар за сертификатни изпити по английски език

Spread the love

На 9 април от 16:45 до 17:40, по време на часа на  класа, ще се проведе семинар на тема: Устни изпити за сертификат за по английски език. Семинарът ще се проведе в Залата за тържества на ГРЕ „Г. С. Раковски”, като след приключването му каним заинтересовани родители за разясняване на ползата от явяването на изпити, процедурата за регистрация и дискусия за препоръчителното ниво на кандидатите. Срещата с родителите ще е в същата зала от 17:45 до 18:30.

Препоръчваме на всички ученици, явили се на предварителен пробен изпит да присъстват. На семинара ще обявим и класирането от състезанието.

Всички участници могат да получат писмените си работи в стая 103 от 8 до 10 април преди часовете от 12:30 до 13:20 часа или през голямото междучасие след 4 час.

Напомняме също, че регистрацията за юнската сесия е до 3 май 2013 г.

Нина Патерсън от името на ръководството