Резултати DELF-2013!

Spread the love

Резултатите от изпита DELF 2013г. са публикувани на страницата DELF и на таблото до Френския център в гимназията.

На успешно издържалите изпита ЧЕСТИТО!