Внимание!

Spread the love

Уважаеми учители и ученици,
напомняме на всички, че от 04.03.2013г. /Понеделник/ учебните занятия ще се провеждат първа смяна от 07.30 часа. Очакваме всички да бъдат в училище не по-късно от 07.25 часа.

от ръководството