Съобщение!

Spread the love

Напомняме на всички учители и ученици, че от 07.01.2013 – понеделник учебните занятия в ГРЕ "Г.С.Раковски" ще се провеждат първа смяна. Учебните занятия започват в 07.30 часа. Напомняме на всички ученици да се явявaт навреме за час и в приличен външен вид.

От ръководството на ГРЕ "Г.С.Раковски"