Важно съобщение!

Spread the love

На 12 октомври 2012 г. (петък) ще се проведат следните конкурси и мероприятия, свързани с празника на Испания:

  1. Конкурс за рисунка (8 клас) – втори етаж
  2. Конкурс за плакат (9 и 10 клас) – първи етаж
  3. Празничен базар на испанската кухня (всеки може да участва!)– първи етаж
  4. Испански театър Въййй! – 5-ти час, Актова зала, за учениците от 8-ми клас

Във връзка с това междучасията ще бъдат по 5 минути, с едно голямо  междучасие от 25 минути след 3-ти час.

За повече информация се обръщайте към учителите по испански език и представителите на класовете от Ученическия съвет.