Поредно признание за добра работа в ГРЕ „Г. С. Раковски”

Spread the love

  От 19 до 21 септември 2012г. в град Казанлък се проведоха трациционните дни на програма „Коменски” и eTwinning в България. Участниците бяха запознати с програма „Европа 2020” и целите, насочени към образованието. Тържествено бяха връчени наградите на най-успешните проекти Партньорства по програма „Коменски” през изминалата година. За пореден път работата на ГРЕ „Г. С. Раковски” получи много висока оценка. Проектът  „TOUS AMIS” („Всички заедно”), по който ученици и учители от гимназията работиха съвместно с партньори от Франция, Испания, Гърция, Люксембург и др. беше отличен за значима проектна идея, ясна педагогическа концепция и модел на управление. Сертификатът, подписан от министъра на образованието Сергей Игнатов, и специален плакет бяха връчени лично от Директора на ЦРЧР  г-н М. Шалев на Директора на гимназията г-жа Р. Георгиева. Изразена беше надежда, че училището ще продължи 12-годишната традиция да участва и активно да работи по секторна програма „Коменски”, като популяризира натрупания опит и увлича все повече ученици в реализирането на интересни и полезни идеи. Поздравления за всички, които работиха за тази награда!