Съобщение за родителите на новозаписаните ученици в 8-ми клас!

Spread the love

Уважаеми родители,

Родителските срещи за 8-ми клас ще се проведат на следните дати:
На 12.09.2012 г. – от 18 ч. с родители на ученици от класове с усилено изучаване на френски език.
Място на провеждане – залата за тържества.
На 13.09.2012 г. – от 18 ч. с родители на ученици от класове с усилено изучаване на испански език.
Място на провеждане – залата за тържества.
 На 13.09.2012 г. – от 18 ч. с родители на ученици от 8 ж клас с усилено изучаване на италиански език
Място на провеждане – стая 202 –  италиански езиков център.

Разпределението на учениците по паралелки ще бъде публикувано в сайта на ГРЕ „Г.С.Раковски” в първата седмица на м.септември.