Раздаване на дипломите за средно образование!

Spread the love

Дипломите за средно образование ще се раздават на 19.06.2012г. /вторник/ в актовата зала при следния график:

9.00 часа – 12а клас
9.30 часа – 12е клас
10.00 часа – 12д клас
10.30 часа – 12б клас
11.00 часа – 12в клас
11.30 часа – 12з клас
12.00 часа – 12ж клас
12.30 часа – 12г клас
Дипломите се получават лично срещу подпис или с нотариално заверено пълномощно, което остава в регистрационната книга. Тези, който не могат да получат дипломите си в посоченото време, ще могат да направат това в удобно за тях време в ъгловата канцелария на първия етаж.