Съобщение за 12 клас!

Spread the love

От  12.06.2012 г. до 14.06.2012 г. включително   всеки зрелостник може да се запознае с изпитната си работа, в кабинета до зам.дирекцията на ГРЕ „Г.С.Раковски”, на II ет., след подадено писмено заявление до председателя на училищната зрелостна комисия.

График
Вторник – 12.06.2012 г. – от 10,00 – 14,00 ч.
Снежана Няголова
Даниела Терзиева

Сряда – 13.06.2012 г. – от 8,00 – 14,00 ч.
Райна Александрова
Теодора Запрянова

Четвъртък – 14.06.2012 г. –  8,00 – 14,00 ч.
Теодора Запрянова
Мая Димова