Внимание!

Spread the love

От понеделник 04.06.2012г. учебните занятия ще се провеждат Първа смяна от 7.30ч. Очакваме всички ученици да са в училище не по-късно от 7.25ч.

от ръководството