Посещение Посланик

Spread the love

Уважаеми ученици и колеги,

На 02.05.2012 година от 14ч  Негово Превъзходителство Посланикът на Италия, Гоподин Стефано Бенацо ще посети нашето училище.По покана на ръководството той ще се срещне с учителския колектив от 14ч и  с ученици от гимназията от  14.30 часа.

Целта на посещението на Негово Превъзходителство в гр.Бургас е откриване на изложба на   тема   „Толерантност :пътеводна светлина във вярата и живота”  на която той е не само създател и организатор,а и  автор на някои от творбите,представени в нея заедно с тези на българските автори Пламен Игнатов и Тодор Нанчев.

От 02  до 20 май в зала „Георги Баев” на Културен Център „Морско казино”  ще бъдат изложени  архитектурни модели на религиозни сгради – църкви,синагоги и джамии ,както и на възрожденски къщи.Тази инициатива на  г-н Бенацо е породена от „желанието му да представи България като пример за всички останали страни като модел за етническа,религиозна и езикова толерантност, която не е само теоретична идея, а изживяна реалност , тя е в ДНК –то на гражданското общество и има древна и солидна традиция” / цитат на Негово превъзходителство/.

Очаквайте интервю на клуб „Медии”  в гимназията  с Господин Посланика  и материали за неговото посещение!

От Ръководството