Съобщение

Spread the love

На 23-24 март 2012г. в гр. Плевен се проведе  Национален кръг на олимпиадата по испански език. От нашето училище класирани са:

  1. Йордан Тодоров Проданов -8 клас
  2. Валентин Стефанов Праматаров-8 клас
  3. Магдалена Стоянова Стоянова-9 клас
  4. Тереза Тодорова Кенова-9 клас
  5. Теодора Стоянова Бонева-11 клас
  6. Катя Стефанова Димова-12 клас
  7. Мария-Константина Милчева Маринова -12 клас
  8. Стела Стефанова Кожухарова -12 клас

Поздравяваме ги с високите резултати и им пожелаваме още по-големи успехи!
от ръководството