Училищно настоятелство

Spread the love

Председател:
инж. Димитър Черкезов

Управителен съвет:
– Людмила Кутиева
– Маргарита Видева

Контролен съвет:
– Людмила Георгиева
– Цвета Минкова

Секретар:
Стилиана Петкова

Сметка на настоятелството – IBAN: BG39BPBI79371043668801, Пощенска банка

УН работи в помощ на организиране на изпити ДЕЛФ, ДЕЛЕ и организиране на  дейности, свързани с подпомагане на италиански език.