Училищно настоятелство

Spread the love

Председател:
Калина Маринова Илиева

Членове:
Ана Петрова Амелова
Димитър Николов Черкезов
Добряна Стоянова Желева
Милка Илиева Дикова
Пролетина Георгиева Вълева
Стела Димитрова Димова

Сметка на настоятелството – IBAN: BG39BPBI79371043668801, Пощенска банка

УН работи в помощ на организиране на изпити ДЕЛФ, ДЕЛЕ и организиране на  дейности, свързани с подпомагане на италиански език.