Ученически парламент

Spread the love

Към фейсбук сраницата на парламента

Това е официалната страница на УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  на Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ – град Бургас. Тук ще намерите актуална информация за работата, плана за дейността, правилника за организацията и дейността на парламента, както и всички инициативи, организирани от него. Актуална информация, както и запечатани моменти от проведените мероприятия,  може да видите и на ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА  на Ученическия парламент.

Структура и организация на Ученическия парламент

Правилник за организацията и дейността на Ученическия парламент

План на дейността на ученическия парламент при ПГРЕ „Г. С. Раковски“  учебна 2021 / 2022 година

Дарителска кампания


 

Коледен базар