Седмична програма

Седмичната програма за Втори учебен срок 2019 / 2020г. тук

Първа смяна

1) 07.30 – 8.10 ч.
2) 08.15 – 8.55 ч.
3) 09.05 – 9.45 ч.
4) 10.55 – 10.35 ч.

голямо междучасие – 20 мин
5) 10.55 – 11.35 ч.
6) 11.40 – 12.20 ч.
7) 12.25 – 13.05 ч.

Втора смяна

1) 13.30 – 14.10 ч.
2) 14.15 – 14.55 ч.
3) 15.05 – 15.45 ч.
4) 15.55 – 16.35 ч.

голямо междучасие – 20 мин.
5) 16.55– 17.35 ч.
6) 17.40 – 18.20 ч.
7) 18.25 – 19.05 ч.