Училищни медии

Spread the love

Ръководител: Нина Патерсън

Клуб „Училищни медии” функционира в ГРЕ „Г. С. Раковски” от месец февруари.  В него участват освен официално записаните 18 члена, още много ученици от гимназията, които редовно посещават занятията и се включват активно в дейността му.
Учениците преминаха кратък курс на английски език за списване на ветник, видове статии, техники за интервюиране и проучване на общественото мнение, както и за водене на репортажи и илюстриране на написаното с фотографски материал. Освен това представителите на клуба имаха възможност да приложат наученото на практика чрез организация , участие и отразяване на многобройни събития , свързани с учебната и извънкласната дейност в училище. Всичко това допринесе не само за изграждането им като личности, но и за усъвършенстване на уменията им да работят в екип, както и за заслужено самочувствие за добре свършена работа.
На 9 май клубът проведе успешно своята първа представителна изява, а именно, организира фото-изложба, в която представи чрез снимки дейността си, както и основните акценти, които ще залегнат в училищния вестник.
В момента приключва форматирането на вестника, който се очаква да излезе от печат в края на месец юни, когато ще бъде и втората представителна изява.  Членовете на клуба ще разработят своя рекламна кампания за разпространяване на вестника сред своите връстници, учители, родители и градската общественост.  Ще има и съвместна изява с клуба по фотография, на която ще бъде предтавена и презентация за дейността на двата клуба.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=C8D30A340554E40A&resid=C8D30A340554E40A%21488&authkey=AK-Ub2qH0z0JN5U“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]