Сексуално и репродуктивно здраве и Антидрога

Spread the love

Ръководител: Калинка Мишинова

През 2012 г. в ГРЕ «Г. С. Раковски» по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” бе сформиран клуб „Сексуално и репродуктивно здраве и АНТИДРОГА” с ръководител г-жа Калинка Мишинова. 16 момичета и момчета преминаха обучение за превенция на рисково поведение сред младите хора и развиха умения за работа по подхода „Връстници обучават връстници”. На 08.05.2012 г.  се състоя финалната представитална изява на клуба. В залата на тържества бе проведен час по репродуктивно здраве с ученици от 8 и 9 клас. Водещи бяха най-изявените членове на клуба – Диляна Хаджиколева, Сияна Пазвантова, Калоян Гавраилов от Х Г клас и Щилян Михайлов от ІХ А клас, подпомагани от останалите участници. Темата „Нежелана бременност”  бе  представена чрез ролева игра, постери и свободни дискусии. В края на часа бяха раздадени информационни материали, осигурени от  Сдружение „Зачатие”.  Всички членове на клуба получиха сертификати за активното си участие в дейностите по проекта.
Специални благодарности за фотографа на събитието – Елена Янулова от VІІІ Е клас.