Млади ИТ дизайнери

Spread the love

Ръководител: Антоанета Вълкова

Publisher 2007-създаване на публикации. Изработка на публикация по избор.
Учениците усвоиха умения за създаване на публикации и  участваха в упражнения за изработване на електронни документи. Създадоха в електронен вид брошури и вестници.
Преобразуване на публикации в PDF формат за публикуване в Webnode.
Учениците участваха в упражнение за преобразуване на  изработените документи в PDF формат и подготовката им за web.
В края на темата учениците работиха с ралични формати на документите и подготвиха  документи за публикуване им  в web.
Make a free website.Добре дошли в Webnode-създаване на сайт. Дискусия за избор на тематичната насоченост на сайта.
Учениците  се научиха  да изграждат сайт и  да си сътрудничат на работното място.
Публикуване  на графични изображения в Webnode.
Учениците участваха в упражнения и приложиха  уменията си в реална среда. Научиха се да администрират сайтовете си.
В заключение за дейността на клуба: Учениците успешно генерираха сайтове на английски език, френски език и български език и влязоха в ролята на администратори.
Изготвил :Антоанета Вълкова
Учител по информатика
Юни, 2012г.