Кариерно ориентиране

Spread the love

Ръководител: Калинка Мишинова

През 2012 г. в ГРЕ «Г. С. Раковски» по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” бе сформиран клуб „Моята кариера” с ръководител К. Мишинова – психолог и сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator). В дейностите на клуба се включиха шестнадесет момичета и момчета от Х и ХІ клас с интереси в областта на професионалното ориентиране и планирането на кариерата. Те имаха възможност чрез различни тестове да открият своите способности и силни страни, да изяснят интересите си, чрез игри да се научат да работят в екип, да планират времето си и да повишат уменията си за учене. Посещението в Бюрото по труда в Бургас и в международната компания за подбор на персонал Менпауър разкри пред учениците глобалния свят на пазара на труда и възможностите за реализация пред младите хора.  В рамките на проекта учениците посетиха също гранд-хотел „Приморец”, летище Бургас и затвора и това им помогна да добият лични впечатления за някои професии и условията за работа в различните институции.
Дейността на клуба беше представена на две представителни изяви. Първата се състоя на 03.04.2012 г. в Залата за тържества на гимназията. На нея участници от клуб „Моята кариера” представиха пред  учениците от Х Б, Х В и Х Г класове  презентацията „Планиране на кариерата”.
Финалната изява е на 12.06.2012 г.