Дебати и ораторско майсторство

Spread the love

Ръководител: Снежана Няголова

В дискусионен клуб „Дебати и ораторско майсторство” по проект „Успех” на МОМН активно участваха 15 ученици от X и XI клас на ГРЕ „Г.С.Раковски”. Основните цели на клуба са свързани с постигане на значими граждански компетентности и нагласи като овладяване на теоретични знания и практически умения за аргументирано и авторитетно водене на ценностни, алтернативни и състезателни дебати. Предварително декларираните образователни цели се усвоиха ефективно и успешно от участниците. Най-голям интерес бе проявен към представителните изяви на клуба – в „Затвора” – Бургас и на наказателно дело в Окръжен съд – гр. Бургас. Учениците оцениха по достойнство ценността на воденето на спорове за демократичните общества – открито изразяване на собственото мнение, убедителна и разумна защита на заявената позиция, толерантност и уважение към другомислещите. В практическите занятия те успешно развиха ораторските си способности, критическото си мислене, показаха гъвкавост и креативност при изграждане на изследователски стратегии и стратегии за аргументуране – добри практики за възпитаването на съзнателни, отговорни и конкурентноспособни граждани на Европа и света.